logo crni

logo crni

logo crni

T Logo 3c p DE
logo filmofeel 2017

app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Pravila za prijavu filmova

PRAVILA ZA PRIJAVU FILMOVA 65. PULSKOG FILMSKOG FESTIVALA

14.-22. SRPANJ 2018.

(pravila se odnose na programske kategorije: Hrvatski program, Kratku Pulu i Studentski program)

OPĆI UVJETI

1. 65. Pulski filmski festival organizira Javna ustanova Pula Film Festival. Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće. Festivalsko vijeće ima 13 članova koje donose program i financijski plan Festivala te prate njegovo ostvarivanje.

2. Pravo prijave filmova na 65. Pulski filmski festival imaju svi filmovi nastali u 2017. i 2018. godini.

3. Pulski filmski festival ne uzima naknadu za prijavu filmova i ne plaća naknadu za prikazivanje filmova iz Hrvatskog programa, Kratke Pule i Studentskog programa.

4. Rok za prijavu filmova traje od 20. ožujka do 17. travnja 2018. u ponoć.


NATJECATELJSKI PROGRAM

1. Javni poziv za prijave u natjecateljski dio programa 65. Pulskog filmskog festivala raspisuje se za jednu programsku kategoriju:

Hrvatski program - pravo prijave imaju svi hrvatski filmovi i manjinske koprodukcije duže od 70 minuta.

1.1. Hrvatski program - Hrvatski film: filmovi koji su dobili potporu na natječaju HAVC-a kao hrvatske produkcije kao i filmovi u kojima je hrvatski produkcijski udio ili sudjelovanje hrvatskih filmskih umjetnika veći od 50%.

1.2. Hrvatski program - Manjinska koprodukcija: filmovi u kojima je udio hrvatskog producenta (uključujući potporu HAVC-a, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) najmanje 10% ukupnog proračuna filma i koje se mogu kvalificirati kao službene koprodukcije prema odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.


NENATJECATELJSKI PROGRAM

Poziv za prijave u nenatjecateljski dio programa 65. Pulskog filmskog festivala otvoren je za sljedeće kategorije:

Kratka Pula – pravo prijave imaju svi hrvatski kratki i srednjometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi duži od 60 minuta, dramske serije i dokumentarni serijali. Program Kratka Pula je otvoren samo za filmove koji na Pulskom filmskom festivalu mogu imati prvo javno prikazivanje u Republici Hrvatskoj. Program je otvoren i za manjinske koprodukcije.

(U program Kratka Pula ne mogu se prijaviti filmovi nastali u produkciji akademija, filmskih studija i škola.)

Studentski program – pravo prijave imaju svi kratki i srednjometražni filmovi (igrani, dokumentarni i animirani) nastali u produkciji: Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Akademija likovne umjetnosti u Zagrebu, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilišni studij glume, medija i kulture u Rijeci, Umjetnička akademija u Osijeku, Umjetnička akademija u Splitu i ostalih hrvatskih visokoškolskih ustanova.

(Prijava za Studentski program otvorena je i za strane akademije, filmske studije i škole, a poziv za prijavu bit će izravno poslan akademijama, filmskim studijima i školama koje su suradnice Festivala.)


OCJENJIVAČKI SUD I NAGRADE NATJECATELJSKOG PROGRAMA

1. Članove ocjenjivačkog suda za Hrvatski program predlaže Umjetnički ravnatelj Festivala, a odobrava ih Festivalsko vijeće.

2. Ocjenjivački sud za Hrvatski program sastoji se od predsjednika i četiri člana.

3. Festivalsko vijeće imenuje Ocjenjivački sud za Hrvatski program najkasnije 30 dana prije početka Festivala.

4. Ocjenjivački sud za Hrvatski program može, ali nije obvezan dodijeliti posebna priznanja.

5. Ocjenjivački sud za Hrvatski program zadržava pravo ne dodijeliti nagrade u svim predviđenim kategorijama, ukoliko ocijeni da određeno filmsko dostignuće ne odgovara kriterijima.

6. Nagrade u kategoriji Hrvatski program - Hrvatski film:

1) Velika zlatna arena za najbolji film (prima producent)

2) Zlatna arena za režiju

3) Zlatna arena za scenarij

4) Zlatna arena za glavnu žensku ulogu

5) Zlatna arena za sporednu žensku ulogu

6) Zlatna arena za glavnu mušku ulogu

7) Zlatna arena za sporednu mušku ulogu

8) Zlatna arena za kameru

9) Zlatna arena za montažu

10) Zlatna arena za glazbu

11) Zlatna arena za scenografiju

12) Zlatna arena za kostimografiju

13) Zlatna arena za masku

14) Zlatna arena za oblikovanje zvuka

15) Zlatna arena za specijalne efekte u filmu

16) Zlatna arena za vizualne efekte u filmu

Nagrada Breza dodjeljuje se najboljem debitantu iz jedne od navedenih kategorija nagrada.

7. Nagrade u kategoriji Hrvatski program - Manjinska koprodukcija:

1) Zlatna arena za najbolji film (prima producent/ica)

2) Zlatna arena za režiju

3) Zlatna arena za glumačko ostvarenje


POSTUPAK PRIJAVE

1. Filmovi se prijavljuju putem službene online prijavnice na mrežnoj stranci Pulskog filmskog festivala www.pulafilmfestival.hr

2. Filmove mogu prijaviti redatelji/ce, producenti/ce i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

3. Prijavnica i prijavljeni filmovi moraju udovoljavati odredbama Statuta Pulskog filmskog festivala i ovim Pravilima.

4. Prijavnica se sastoji od 6 dijelova:

1) Izbor kategorije (Hrvatski program - Hrvatski film, Hrvatski program - Manjinska koprodukcija, Kratka Pula – Kratki i srednjometražni igrani film, Kratka Pula - Dokumentarni film – duži od 60 minuta, Kratka Pula – Dramska serija, Kratka Pula – Dokumentarni serijal, Studentski program)

2) Podaci o producentu/ici

3) Podaci o filmu

4) Podaci o autorima

5) Tehnički podaci

6) Prilozi - 5 fotografija iz filma (min. 300 dpi), Popis svih uloga s imenima glumaca/ protagonista (u pdf formatu), Popis hrvatskih filmskih umjetnika koji su sudjelovali u nastanku filma - samo za manjinske koprodukcije (u pdf formatu)

5. Selekcijski primjerak filma mora biti dostupan u elektroničkom/digitalnom obliku putem poveznice za preuzimanje filma (uz pripadajuću lozinku) ili putem video platformi (Vimeo). Selekcijski primjerak filma mora biti dostupan Festivalu do kraja Festivala (23.7.) Tehničke specifikacije za selekcijski primjerak u digitalnom obliku: format slike: 4:3 (1.33:1) ili 16:9 (1.77:1); video format: MPEG4; kodek: H264; rezolucija slike - min 1920x1080p; bitrate: maksimalno 3000 kbit/s; zvuk: stereo ili surround 5.1; jezik - filmovi s dijalogom na drugim jezicima osim engleskog moraju imati engleske podnaslove.

6. Potvrda o prijavi i prijavnica u pdf obliku bit će dostavljena na e-mail adresu producenta (kontakt osoba) naznačenu u prijavnici.

7. Nakon izvršene prijave, prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.


IZBOR FILMOVA I REZULTATI

1. Filmove bira Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala.

2. Festivalsko vijeće može, na prijedlog Umjetničkog ravnatelja, u Hrvatski program izvan konkurencije uvrstiti film koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. Statuta Pulskog filmskog festivala.

3. Prioritetni status za prikazivanje u Areni načelno imaju filmovi iz Hrvatskog programa koji nisu na bilo koji način distribuirani ili prikazivani u Republici Hrvatskoj.

4. Rezultati izbora filmova bit će objavljeni nakon sjednice Festivalskog vijeća u svibnju na službenoj mrežnoj stranici Pulskog filmskog festivala i putem medija.

5. Sudionici prijava bit će službeno obaviješteni o rezultatima izbora putem e-mail adrese naznačene u prijavnici.

6. Svi filmovi koji su uvršteni u natjecateljski program - Hrvatski program dužni elektronskim putem (Wetransfer, Dropbox) na e-mail adresu: tamara.zec@pulafilmfestival.hr poslati:

Do 1.lipnja 2018.

1) Fotografiju redatelja u digitalnom obliku visoke rezolucije (300dpi, format jpg ili tiff, min. veličina 2600px ) te bio-filmografiju (do 600 slovnih mjesta) na hrvatskom i engleskom jeziku.

2) Redateljsku izjavu (do 600 slovnih mjesta) na hrvatskom i engleskom jeziku (u word dokumentu)

3) HD foršpane filma do 30 sekundi (za potrebe besplatne promidžbe na HRT-u) i do 60 sekundi (za reklamne ekrane i promidžbu uoči i tijekom Festivala) na hrvatskom i engleskom jeziku (podnaslovljena verzija)

4) HD isječak iz filma do 10 sekundi koji najbolje prezentira filmsko ostvarenje (za potrebe programa svečanog otvaranja Festivala)

5) Plakat visoke rezolucije u PDF formatu dimenzija 125 × 250 cm (za potrebe izrade promidžbenih plakata od strane Festivala)

Do 25.lipnja 2018.

6) Radio spot u trajanju do 30 sekundi (za potrebe besplatne promidžbe na Hrvatskom radiju i drugim postajama)

7) Dijalog listu filma u word dokumentu na hrvatskom i engleskom jeziku ukoliko podnaslovi nisu integrirani u sliku

8) Press kit filma (ukoliko je dostupan) za potrebe novinara i promidžbe tijekom Festivala.

9) 10 filmskih plakata B1 formata poštanskim putem na adresu: Pula Film Festival (za Tamaru Zec), Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula


TEHNIČKI UVJETI i DOSTAVA FILMOVA ZA SLUŽBENO PRIKAZIVANJE

1. U službenom programu Festivala mogu se prikazivati samo tehnički ispravni filmovi na:

1) DCP-u ili 35mm vrpci (Hrvatski program)

2) DCP-u ili digitalnoj datoteci (Kratka Pula i Studentski program)

35 mm vrpca Format slike - 1.85:1 ili 2.35:1; Zvuk – mono, stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje

DCP Format slike - 1.85:1 ili 2.39:1; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje

Nazivi na DCP datoteci moraju biti u skladu s konvencijom imenovanja DCP-a. Više informacija na: http://digitalcinemanamingconvention.com/

(Molimo da se filmovi dostave na tvrdom disku u standardnom CRU kućištu >= 7200 okr/min i vanjskim napajanjem (220V), sa svom dodatnom opremom za spajanje (kablovi, napajanje). Tvrdi diskovi moraju biti formatirani u ext2/ext3 ili NTFS datotečnom sistemu).

Ukoliko DCP zahtjeva digitalni šifrirani ključ (KDM) molimo da ključeve pošaljete na mail: kdm@pulafilmfestival.hr najkasnije do 25. lipnja 2018.

Digitalna datoteka
Format slike - 4:3 ( 1.33:1 ) ili 16:9 (1.77:1 ); Video format - MPEG4 ; Rezolucija slike - min 1920x1080p; Kodek - H264; Bitrate - max. 30000 kbit/s; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje

2. Svi filmovi moraju biti u originalnoj verziji s engleskim podnaslovima.

3. Producent/pošiljatelj snosi troškove slanja službene projekcijske kopije filma uvrštenog u program Festivala, a Festival podmiruje troškove vraćanja.

4. Producenti su obvezni službenu projekcijsku kopiju dostaviti Festivalu najkasnije do 4. srpnja 2018. za Hrvatski program i najkasnije do 25. lipnja 2018. za Kratku Pulu i Studentski program, radi tehničke provjere ispravnosti kopije. Za filmove dostavljene nakon navedenog datuma, Festival ne jamči tehničku kontrolu kopije niti tehničku ispravnost službene i javne projekcije filma.

5. Producent/pošiljatelj je dužan obavijestiti Festival o datumu i vrsti slanja službene projekcijske kopije filma. Film će biti vraćen najkasnije unutar 10 dana od završetka Festivala sukladno dogovoru producenta i organizatora Festivala (koordinatora programa).

6. Festival odgovara za čuvanje kopija od trenutka preuzimanja do povratka pošiljke. U slučaju oštećenja kopije filma dok je film na Festivalu, Festival snosi trošak izrade nove kopije.

7. Producent će ustupiti prijavljene filmove za najviše četiri projekcije u okviru festivalskog programa bez naknade. Za dodatne projekcije, gostovanje Festivala izvan Pule, Festival uvjete dogovara s producentom.


PRIHVAĆANJE UVJETA

Podnošenjem prijave prijavitelj prihvaća sve uvjete navedene u Statutu Pulskog filmskog festivala i Pravilima za prijavu filmova. Prijavnica vrijedi u elektronskom obliku i važeća je bez potpisa i žiga.


KONTAKT

Pulski filmski festival

Organizator: Pula Film Festival

Uspon na Kaštel 2

52100 Pula

email: tamara.zec@pulafilmfestival.hr

web: www.pulafilmfestival.hr

T Logo 3c p DE

logo filmofeel 2017


app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka

14 Festivalskih lokacija

image
predsjednica hr

Min kulture logo

GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu

pulaplus