Umjetnički savjet

Umjetnički savjet

Umjetnički savjet izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću prijedloge za program Festivala, glavni i prateće programe, međunarodne izbornike pojedinih pratećih programa, međunarodne goste, naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe, raspored projekcija filmova po naslovima u glavnome programu (Arena) i sastav festivalskog žirija.

O njihovim prijedlozima odlučuje stručno-savjetodavno tijelo, Festivalsko vijeće većinom glasova, a Umjetnički savjet odgovoran je za izvršenje programa Festivala.

Članovi Umjetničkog savjeta: 

- Tanja Miličić
- Hrvoje Pukšec

 

 

 

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter

Partner festivala