O ustanovi

Javna ustanova Pula Film Festival

Naziv: PULA FILM FESTIVAL
Sjedište: Uspon na Kaštel 2, Pula
OIB: 12904220272
MBS: 040180479
Ovlaštena osoba: Zdenka Višković-Vukić, ravnateljica
Vlasnička struktura: u vlasništvu Grada Pule

Djelatnost:
• pripremanje i ostvarenje Festivala igranog filma u Puli,
• prikazivanje filmova,
• organiziranje i promidžba filmske manifestacije,
• snimanje i distribucija svojih filmova i videofilmova,
• organiziranje popratnih programa,
• umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje,
• organizacija glazbeno-scenskih i ostalih kulturnih manifestacija,
• djelatnosti objekata za kulturne priredba
• kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
• proizvodnja hrane i pića
• ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

Pored djelatnosti upisanih u sudski registar, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Temeljem članka 7. i 12. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, i 47/99), Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), te temeljem članka 36. točka 10. Statuta Grada Pule (Službene novine Grada Pule 11/01), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Urbroj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine.).

17. siječnja 2003. godine Ministarstvo kulture donijelo je Rješenje kojim se ocjenjuje sukladna zakonom Odluka o osnivanju Javne ustanove (Klasa UP/I-612-11/02-01-01, Ur.broj: 532-03-3/4-03-02).

Osnivanje ustanove upisano je kod Trgovačkog suda u Rijeci, 18. veljače 2003.

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter

Partner festivala