Javna nabava

Plan nabave Pula Film Festivala za 2013.

PLAN NABAVE PULA FILM FESTIVALA ZA 2013.

Plan nabave Pula Film Festivala za 2013. godinu preuzmite ovdje.

ZAHTJEVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U 2013. GODINI

- Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za zaštitarske i redarske usluge
- Zahtjev za prikupljanje ponuda za zaštitarske i redarske usluge
- Zahtjev za prikupljanje ponuda za izvođenje vatrometa
- Zahtjev za prikupljanje ponuda za hotelski smještaj

OBAVIJEST

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja kao privatna osoba te sa njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe istovremeno s obnašanjem dužnosti, u tom gospodarskom subjektu:

- obavlja upravljačke poslove  ili
- je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Pula Film Festival kao javni naručitelj objavljuje da sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi stavku 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti sa kojima Pula Film Festival kao naručitelj ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi.

PLAN NABAVE PULA FILM FESTIVALA ZA 2012.

Plan nabave za poslovnu 2012. godinu preuzmite ovdje.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA U JAVNOJ NABAVI

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini
Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini
Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini
Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter

Partner festivala