Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Gospodarski subjekti s kojima naručitelj Pula Film Festival ili s njim povezane osobe ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011) jesu:

-              Uljanik Plovidba d.d., Carrarina 6, Pula

-              Malimlin d.o.o., Brijunska 17, Poreč

-              Udruga nakladnika UNA, Trg pod lipom 1, Pazin

-              Zavičajni muzej Poreštine, Decumanus 9, Poreč


ZAHTJEVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 2014. 

Zahtjev za prikupljanje ponuda za hotelski smještaj

PLAN NABAVE PULA FILM FESTIVALA ZA 2014.

Plan nabave Pula Film Festivala za 2014. godinu preuzmite ovdje.

OBAVIJEST

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja kao privatna osoba te sa njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe istovremeno s obnašanjem dužnosti, u tom gospodarskom subjektu:

- obavlja upravljačke poslove  ili
- je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Pula Film Festival kao javni naručitelj objavljuje da sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi stavku 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti sa kojima Pula Film Festival kao naručitelj ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi.

PLAN NABAVE PULA FILM FESTIVALA ZA 2013.

Plan nabave Pula Film Festivala za 2013. godinu preuzmite ovdje.

PLAN NABAVE PULA FILM FESTIVALA ZA 2012.

Plan nabave za poslovnu 2012. godinu preuzmite ovdje.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA U JAVNOJ NABAVI

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini
Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini
Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini
Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter
novi-t-mobile-logob

Partner festivala.