31. PULSKI FILMSKI FESTIVAL

21-28. srpnja 1984. – 29 filmova

Organizator: Festival jugoslavenskog igranog filma

Predsjedništvo Skupštine festivala: Jože Volfand (predsjednik), Branko Bauer, Adil Begoli, Aleksandar Đurčinov, Gojko Kastratović, Nikola Nikić, Ljubiša Samardžić, Jasmina Stari i Miroslav Tatić.

Direktor FJIF-a: Martin Bizjak

 

Martin Bizjak i Gorka Ostojić-Cvajner, 1984Službeni žiri: Petar Latinović, Krsto Papić i Franci Slak.

Nagrade:

-         BALKANSKI ŠPIJUN, RO Slavija film OOUR Union film (Beograd) – Velika zlatna arena

-         Rajko Grlić za režiju filma U RALJAMA ŽIVOTA, Art film 80 (Beograd), Croatia film (Zagreb), Jadran film (Zagreb), Union film (Beograd) i Kinematografi (Zagreb) – Zlatna arena

-         Branko Gradišnik za scenarij filma LETA ODLUČITVE, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena

-         Sonja Savić za žensku ulogu u filmu ŠEĆERNA VODICA, FRZ Cronos film (Beograd) i RO Slavija film OOUR Union film (Beograd) – Zlatna arena

-         Danilo Stojković za mušku ulogu u filmu BALKANSKI ŠPIJUN, RO Slavija film OOUR Union film (Beograd) – Zlatna arena

-         Vesna Pećinac za žensku epizodnu ulogu u filmu ČUDO NEVIĐENO, Zeta film (Budva) i Centar film (Beograd) – Zlatna arena

-         Fabijan Šovagović za mušku epizodnu ulogu u filmu AMBASADOR, Jadran film (Zagreb), Kinema (Sarajevo) i Kinematografi (Zagreb) – Zlatna arena

-         Goran Trbuljak za snimateljski rad u filmu RANI SNIJEG U MÜNCHENU, Jadran film (Zagreb), Centar film (Beograd), Makedonija film (Skopje), Zvezda film (novi Sad) i FRZ Münchner – Zlatna arena

-         Brana Živković za glazbu u filmu U RALJAMA ŽIVOTA, Art film 80 (Beograd), Croatia film (Zagreb), Jadran film (Zagreb), Union film (Beograd) i Kinematografi (Zagreb) – Zlatna arena

-         Veljko Despotović za scenografiju u filmu DAVITELJ PROTIV DAVITELJA, Centar film (Beograd) – Zlatna arena

-         Nedežda Perović za kostimografiju u filmu O POKOJNIKU SVE NAJLEPŠE, Centar film (Beograd) – Zlatna arena

-         Siniša Jovanović za ton u filmu DAVITELJ PROTIV DAVITELJA, Centar film (Beograd) – Zlatna arena

-         Andrija Zafranović za montažu filma BALKANSKI ŠPIJUN, RO Slavija film OOUR Union film (Beograd) – Zlatna arena

-         Berta Meglič za masku u omnibus-filmu TRIJE PRISPEVKI K SLOVENSKI BLAZNOSTI, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena

 

Posebne nagrade:

-         Stanislav Somolani za snimateljski rad u filmu ČUDO NEVIĐENO, Zeta film (Budva) i Centar film (Beograd) – posebno priznanje

-         Ute Fiedler za ulogu u filmu RANI SNIJEG U MÜNCHENU, Jadran film (Zagreb), Centar film (Beograd), Makedonija film (Skopje), Zvezda film (novi Sad) i FRZ Münchner – posebno priznanje

-         Dušan Kovačević i Božidar Nikolić za režiju filma BALKANSKI ŠPIJUN, RO Slavija film OOUR Union film (Beograd) – nagrada ”Zlatni vijenac Studija” režiseru-debitantu

-         Branko Perak za kameru u filmu ŠEĆERNA VODICA, FRZ Cronos film (Beograd) i RO Slavija film OOUR Union film (Beograd) – nagrada ”Kodak-Pthe”

-         Bato Prelić za režiju filma ŠEĆERNA VODICA, FRZ Cronos film (Beograd) i RO Slavija film OOUR Union film (Beograd) – nagrada lista ”Mladost”

-         Semka Sokolović-Bertok za ulogu u filmu U RALJAMA ŽIVOTA, Art film 80 (Beograd), Croatia film (Zagreb), Jadran film (Zagreb), Union film (Beograd) i Kinematografi (Zagreb) – nagrada ”Ruža Pazinke”

-         U RALJAMA ŽIVOTA, Art film 80 (Beograd), Croatia film (Zagreb), Jadran film (Zagreb), Union film (Beograd) i Kinematografi (Zagreb) – nagrada žirija tjednika Studio ” Studijev jelen”

 

Nagrada gledatelja:

-         MALA PLJAČKA VLAKA, red. Dejan Šorak, najviše glasova publike – nagrada ”Zlatna vrata Pule”
§        ”Žiri od tri člana je, gotovo po pravilu, žiri od dva člana! Jer, dovoljno je da jedan, za svoje kriterije, pridobije još jednog, pa da njih dvojica odlučuju, bez obzira šta misli onaj treći.” (Milutin Čolić)

§        Još od 1957. do ovoga festivala, gotovo svake godine Marija Marinčić uređuje festivalski bilten, kada uredničku dužnost preuzima Jelena Lužina-Sladonja.

§        ”U povijesti ovoga Festivala bile su primjenjivane gotovo sve moguće koncepcijske varijante… Festival je u svome dugogodišnjem statusu u pojedinačnim izdanjima trajao između 7 i 12 dana, na više od polovice festivalskih manifestacija nije bilo selekcije filmova, broj članova žirija kretao se između tri i trinaest, a najčešće je žiri radio u sastavu od devet članova. Cjelokupni srazmjer između filmova koji su bili u selekciji i onih van selekcije, bio je približno 1 prema 6 u prilog filmova koji su se našli u konkurenciji za nagrade. Podatak sam po sebi maksimalno relativizira pitanje smisla i motivacija dosadašnjih selekcija.” (Martin Bizjak)

§        Skromno proslavljen 40-godišnji jubilej Jugoslavenske kinematografije: ”Naredbom Vrhovnog štaba NOV i POJ o organiziranju propagandnog i kulturno-prosvjetnog rada u narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, u petoj točki prvog člana, stoji i odredba o osnivanju filmske sekcije. Ova naredba izdana je 13. prosinca 1944. u Beogradu, a potpisao ju je vrhovni komandant NOV i POJ, Josip Broz Tito. Njenim stupanjem na snagu i formalno je započela povijest nove jugoslavenske kinematografije.”

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter
novi-t-mobile-logob

Partner festivala.