21. PULSKI FILMSKI FESTIVAL

26. srpnja – 2. kolovoza 1974. – 18 filmova

Organizator: Festival jugoslavenskog igranog filma

Savjet festivala: Miodrag-Miša Novaković (direktor), Zvonko Baica, Vuk Babić, Kiril Cenevski, Sima Cvijetković, Rajko Đukić, Bogdan Garić, Milena Gardašević, Fedor Hanžeković, Jusuf Kelmendi, Josip Kolić, Dejan Kosanović, Kosta Krpač, Ekrem Kryeziu, Đuro Marinković, Milan Novičić, Ljube Petkovski, Vladimir Pezo, Dušan Povh, Alija Pozderac, Marijan Racan, Draško Ređep, France Štiglic, Bakir Tanović, Vladimir Trešak, Karolj Viček, Frano Vodopivec, Slavko Zlatić i Milan Žmukić

 

Službeni žiri: Bojan Štih (predsjednik), Albino Crnobori, Darko Dameski, Svetozar Durutović, Zoran Jovanović, Sadudin Musabegović, Muhedin Salihamidžić, Žorž Skrigin i Vladimir Tadej.

Nagrade:

-         UŽIČKA REPUBLIKA, Inex film, Beograd – Velika zlatna arena

-         DERVIŠ I SMRT, Avala film, Beograd, FRZ, Beograd, Bosna film, Sarajevo, Filmski studio, Titograd, Kosova film, Priština i Zeta film, Budva – Velika srebrna arena

-         CRVENI UDAR, Kosova film, Priština, Avala film, Beograd i FRZ, Beograd – Velika brončana arena

-         Zdravko Velimirović za režiju filma DERVIŠ I SMRT, Avala film (Beograd), FRZ (Beograd), Bosna film (Sarajevo), Filmski studio (Titograd), Kosova film (Priština) i Zeta film (Budva) – Zlatna arena

-         Živorad Mitrović za režiju filma UŽIČKA REPUBLIKA, Inex film (Beograd) – Srebrna arena

-         Karolj Viček za režiju filma PARLOG, Neoplanta film (Novi Sad) i FRZ (Beograd) – Brončana arena

-         Branko Šömen za scenarij filma LET MRTVE PTICE, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena

-         Radomir Šaranović, Viktor Govjada i Milorad Bošković za scenarij filma SVADBA, Filmski studio (Titograd) i Kino studio Dovženko (Kiev) – Srebrna arena

-         Majda Grbac za žensku ulogu u filmu LET MRTVE PTICE, Viba film (Ljubljana) – Zlatna arena

-         Milena Dravić za žensku ulogu u filmu DEPS, Jadran film (Zagreb) – Srebrna arena

-         Dragomir Bojanić za mušku ulogu u filmu SVADBA, Filmski studio (Titograd) i Kino studio Dovženko (Kiev) – Zlatna arena

-         Boris Buzančić za mušku ulogu u filmu UŽIČKA REPUBLIKA, Inex film (Beograd) – Srebrna arena

-         Ružica Sokić za epizodnu žensku ulogu u filmu UŽIČKA REPUBLIKA, Inex film (Beograd) – Zlatna arena

-         Abdurahman Šalja za epizodnu mušku ulogu u filmu DERVIŠ I SMRT, Avala film (Beograd), FRZ (Beograd), Bosna film (Sarajevo), Filmski studio (Titograd), Kosova film (Priština) i Zeta film (Budva) – Zlatna arena

-         Nenad Jovičić za snimateljski rad u filmu DERVIŠ I SMRT, Avala film (Beograd), FRZ (Beograd), Bosna film (Sarajevo), Filmski studio (Titograd), Kosova film (Priština) i Zeta film (Budva) – Zlatna arena

-         Milivoj Milivojević za snimateljski rad u filmovima SB ZATVARA KRUG, FRZ (Beograd) i CRVENI UDAR, Kosova film (Priština), Avala film (Beograd) i FRZ (Beograd) – Srebrna arena

-         Vlastimir Gavrik za scenografiju u filmu DERVIŠ I SMRT, Avala film (Beograd), FRZ (Beograd), Bosna film (Sarajevo), Filmski studio (Titograd), Kosova film (Priština) i Zeta film (Budva) – Zlatna arena

-         Alojz Srebotnjak za glazbu u filmu PASTIRICA, Viba film (Ljubljana) i Kinematografi (Zagreb) – Zlatna arena

 

Posebne nagrade:

-         Dušan Ninkov za snimateljski rad u filmu PARLOG, Neoplanta film (Novi Sad) i FRZ (Beograd) – diploma

-         Irena Mulaspahić za ulogu u filmu POLENOV PRAH, Bosna film (Sarajevo) – diploma

-         Nikola Stojanović za pokušaj ostvarenja suvremene filmske satire u režiji filma POLENOV PRAH, Bosna film (Sarajevo) – diploma

-         Rajku Grliću za suvremeno filmsko traženje u filmu KUD PUKLO DA PUKLO, Jadran film (Zagreb) – diploma

-         Rajku Grliću za suvremenu režiju filma KUD PUKLO DA PUKLO, Jadran film (Zagreb) – nagrada lista ”Mladost”

-         Rajku Grliću za režiju filma KUD PUKLO DA PUKLO, Jadran film (Zagreb) – nagrada ”Zlatni vijenac Studija” režiseru-debitantu

-         Karolj Viček za režiju filma PARLOG, Neoplanta film (Novi Sad) i FRZ (Beograd) – nagrada ”Kokan Rakonjac”

-         Zdravko Velimirović za sklad romanesknog, filozofskog i kinestetičkog u filmu DERVIŠ I SMRT, Avala film (Beograd), FRZ (Beograd), Bosna film (Sarajevo), Filmski studio (Titograd), Kosova film (Priština) i Zeta film (Budva) – nagrada C.I.D.A.L.C.

 

Nagrada gledatelja:

-         KAPETAN MIKULA MALI, Jadran film (Zagreb), najviše glasova publike – nagrada ”Jelen”
§        Festival prate brojni strani gosti, novinari i kritičari te domaći novinari iz 136 novinskih, televizijskih i radijskih redakcija.

§        ”…može se izvući zaključak da je posve prirodno da sjedište i jedan dio najodgovornijih ljudi za organizaciju festivala bude u samom gradu Puli, da osnivač takve jedne radne organizacije bude Skupština općine Pula. Naime, Pula, grad duge kulturne tradicije ima i razumijevanja, ima i kadrova koji mogu organizirati jednu ovakvu općejugoslavensku kulturnu manifestaciju vezanu za film.” (Vladimir Pezo)

§        Teme okruglog stola su ”Filmska umjetnost kao eksperiment” i ”Film na velikom i malom ekranu”.

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter
novi-t-mobile-logob

Partner festivala.