• KALENDAR

  subota
  17. srpnja
  do petka 23. srpnja u 21,30

  ARENA u 21,30
  Sve?ano otvaranje
  Vatromet
  Nacionalni program 

  subota
  17. srpnja
  do petka 23. srpnja u 9,30 sati

  KINO VALLI u 9,30 i 11,--
  Nacionalni program

  Projekcije za press i akreditirane

  subota
  17. srpnja
  do subote, 24. srpnja u 16,00

  KINO VALLI u 16,00 sati
  Me?unarodni program
  Europolis-Meridijani
  reprize filmova s Kaštela

  subota
  17. srpnja
  do subote, 24. srpnja u 18,00
  KINO VALLI u 18,00 sati
  Me?unarodni program
  Europolis-Meridijani
  premijere
  nedjelja
  18. srpnja
  do subote, 24. srpnja oko 23,30
  subota
  24. srpnja
  i nedjelja 25. srpnja

  KINO VALLI
  Hrvatski filmski vikend
  Projekcije svih filmova iz
  Nacionalnog programa

  subota
  24. srpnja
  u 21,30
  ARENA u 21,30
  Dodjela nagrada
  PoPularna Pulica
  PoPularni program - film zatvaranja