• Plan nabave Pula Film Festivala za 2012.

  Plan nabave za poslovnu 2012. godinu preuzmite ovdje.

  Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja

  Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

  Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

  Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini

 • Obavijest

  Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja kao privatna osoba te sa njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe istovremeno s obnašanjem dužnosti, u tom gospodarskom subjektu:

  - obavlja upravljačke poslove
  ili
  - je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%.

  Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

  Pula Film Festival kao javni naručitelj objavljuje da sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi stavku 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti sa kojima Pula Film Festival kao naručitelj ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi.