• Lokacije festivalskih događanja

  Arena: 5000 sjedećih mjesta
  projekcijska udaljenost 74,85m, visinska kota projektora 9,30m,
  visinska kota centra ekrana 6,25m, dimenzija slike 18,60m x 8,15m, zvuk Dolby surround 5.1

  Vatromet na otvaranju Festivala igranog filma u PuliArena
  Povijesni muzej Istre – Museo storico dell' Istria – Kaštel 
  600 do 1000 sjedećih mjesta
   Povijesni muzej Istre – Museo storico dell Istria – Kaštel   Povijesni muzej Istre – Museo storico dell Istria – Kaštel
  Kino Valli
  - 209 sjedećih mjesta
  dimenzije dvorane : 19,75 x 21,30 m; dimenzije kino platna: 10,75 x 5,20 m
  udaljenost platna od projektora: 16,4 m; zvuk Dolby surround 5.1

  Kino ValliKino Valli  Zajednica Talijana - Circolo (Festivalski centar, Press centar, akreditacije, hospitality, domjenci...), Carrarina 1

  Terasa CircolaCircolo  Multimedialni Centar Luka (izložba cinemaniac), Istarska 30

  Multimedialni Centar Luka Multimedialni Centar Luka  Gradska knjižnica i čitaonica Pula (Pustolovni laboratorij Profesora Baltazara),
  Kandlerova 39

  Gradska knjižnica i čitaonica Pula  Gradska knjižnica i čitaonica Pula

   

  Portarata

  PortarataPortarata