• Arena

  ArenaVespazijanov amfitetar (Arena) središnja je lokacija Festivala u kojoj se navečer prikazuju filmovi iz Nacionalnog i PoPularnog programa. Riječ je o jednom o naljepših kina na otvorenom na svijetu, u kojem je gledanje filmova poseban doživljaj.  

  Arena je ujedno najveći i dobro očuvan spomenik antičkog graditeljstva u Hrvatskoj,
  Pretpostavlja da je njena gradnja započela za cara Augusta. Zidni plašt s velikim polukružnim otvorima na dva kata, po stilskim karakteristikama odgovara vremenu pol. I. st., vladavini cara Klaudija. Posljednja faza izgradnje trećega kata i dovršenja amfiteatra pripisuje se caru Titu Flaviju Vespazijanu oko 80. godine.

  Izuzetno geometrijski pravilna građevina ima eliptični izgled, duljine 133, širine 105 i visine na morskoj strani do 32,5 metara. Zbog pojednostavnjenja i stabilnosti istočni dio konstrukcije sa samo dva kata, položen je na prirodno uzvišenje.
  Središte amfiteatra je arena ili borilište veličine 67,90 x 41,60 m, a od prostora za gledatelje bila je odijeljena 1,16 m širokim kanalom pokrivenim pločama. U samu arenu ulazilo se na dvoja glavna ulaza u smjeru njezine duže osi i na nekoliko sporednih ulaza.

  ArenaProstor za gledatelje nalazio se iznad same arene i širio se poput elipsoidnog lijevka u koncentričnim stepeničastopoloženim redovima kamenih sjedala. Katove su međusobno povezivale stepenice. Prostor za gledatelje natkrivao se platnom, a mogao je primiti 20 000 ljudi. Vanjski zidni plašt sačinjavaju temeljne supstrukcije, dva kata arkada sa 72 luka i najgornji kat sa 64 četvtasta prozora. Na vrhu je zidna kruna od kamenih blokova i vodoravno položenih kamenih greda s utorima. U četiri tornja na vanjskoj fasadi nalazile su se dvojne stepenice kojima se ulazilo u gornje katove. Ispod borilišta u smjeru njegove duže osi nalazila se prostorija kojoj su strop nosili stupovi i pilastri, a u njoj su bile smještene sprave za aranžiranje scene. Ispod borilišta nalazio se i sustav kanala za prikupljanje voda koje su se odvodili u more.

   
  U narednom razdoblju, padom Rimskog Carstva, te padom općenito i napretka i civilizacije masovno se vade željezne šipke iz antičkih građevina, kao i što se kameni blokovi upotrebljavaju za izgradnju kuća i drugih objekata. Srećom, pulska Arena je uspjela biti očuvana za nasljedstvo daljnjim generacijama, te se u njoj danas održavaju brojne kulturne manifestacije.