• Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

    Pregled sklopljenih ugovora u  javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

  • Obavijest

    Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnateljica Pula Film Festivala i članovi Upravnog vijeća Pula Film Festivala ne obavljaju nikakvu upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga trenutno ne postoje takvi gospodarski subjekti s kojima Pula Film Festival kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

     

    Pula, 30. travnja 2010.