• Lokacije festivalskih događanja

  Arena: 5000 sjedećih mjesta
  projekcijska udaljenost 74,85m, visinska kota projektora 9,30m,
  visinska kota centra ekrana 6,25m, dimenzija slike 18,60m x 8,15m, zvuk Dolby surround 5.1

  Vatromet na otvaranju Festivala igranog filma u PuliProjekcija na Festivalu igranog filma u Puli

  Povijesni muzej Istre – Museo storico dell' Istria – Kaštel 
  600 do 1000 sjedećih mjesta

  KAštel tijekom projekcije na Festivalu igranog filma u PuliPulski Kaštel

  Kino Valli - 209 sjedećih mjesta
  dimenzije dvorane : 19,75 x 21,30 m; dimenzije kino platna: 10,75 x 5,20 m
  udaljenost platna od projektora: 16,4 m; zvuk Dolby surround 5.1

  Kino ValliKino Valli

  Zajednica Talijana - Circolo (Festivalski centar, Press centar, akreditacije, hospitality, domjenci...), Carrarina 1
  Multimedialni Centar Luka (izložba cinemaniac), Istarska 30  Gradska knjižnica i čitaonica Pula (Pustolovni laboratorij Profesora Baltazara),
  Kandlerova 39